Termeni si conditii

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul www.electronin.ro şi atunci cand îl parcugeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiile generale de utilizare ale site-ului, care prevalează asupra oricarei alte inţelegeri pe care aţi putea să o aveţi cu Electronin Invest SRL.

Drepturi de proprietate intelectuală

Electronin Invest SRL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Electronin Invest sau a unor terţi care au autorizat  Electronin Invest să le utilizeze.

Produsele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi cu drepturile de proprietate intelectuală.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale produselor şi modelelor care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
Cu exceptia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia Electronin Invest, este strict interzisă şi constituie infracţiune de contrafacere, care se pedepseste conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Electronin Invest distribuite în România.
Electronin Invest îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate si preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificarile să presupună responsabilitatea Electronin Invest, a membrilor reţelei sale sau a angajatilor săi.

Electronin Invest este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.